குறிச்சொற்கள் மாயவரத்தான்

குறிச்சொல்: மாயவரத்தான்

ஏர்டெல், அந்த 3000 ரூபாய்

இன்று ரோஷன் நிறுவனத்தில் இருந்து கூப்பிட்டு விளக்கம் அளித்தனர். அவர்களிடம் நான் அளித்த 3000 ரூபாய் வரவு வைக்க தவறப்பட்டுள்ளது, அதற்குப் பொறுப்பான ஊழியர்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னார்கள். அந்தப்பணம்...