குறிச்சொற்கள் மானுடம் வெல்லும்

குறிச்சொல்: மானுடம் வெல்லும்

மானுடம் வெல்லும், வானம் வசப்படும்

ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை  தினப்படி சேதிக்குறிப்பு ஜெமோ, பிரபஞ்சனுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது ‘வானம் வசப்படும்’ என்ற நாவலுக்குத்தான் கிடைத்தது. மானுடம் வெல்லும் நாவல்தான் பாண்டிச்சேரி ஆனந்தரங்கனார் டைரிக் குறிப்புக்களை ஒட்டி எழுதப்பட்டது. தகவல் சரிபார்த்துவிட்டு எழுதவும். இப்போது திடீரென்று...