குறிச்சொற்கள் மாதொரு பாகன் – தெருமுனை அரசியல்

குறிச்சொல்: மாதொரு பாகன் – தெருமுனை அரசியல்

மாதொரு பாகன் – தெருமுனை அரசியல்

அன்புள்ள ஜெ, உங்கள் பெ மு நாவல் பற்றிய பதிவை படித்தேன். சிறு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. காரணம் உங்களை ஒரு நடுநிலையான எழுத்தாளர் என்று உங்கள் வாசிப்பாளராக இருந்து வருகிறேன், உங்களின் சொற்பொழிவுகளையும் கேட்டுள்ளேன்....