குறிச்சொற்கள் மாண்டலின் ஸ்ரீனிவாஸ்

குறிச்சொல்: மாண்டலின் ஸ்ரீனிவாஸ்

மாண்டலின் ஸ்ரீனிவாஸ், சோதிப்பிரகாசம்

சோதிப்பிரகாசம் - தமிழ் விக்கி மாண்டலின் ஸ்ரீனிவாஸ் பற்றிய ஒரு நல்ல அஞ்சலிக்கட்டுரை. ஸ்ரீனிவாஸ் மறைந்த செய்தியை, குறிப்பாக ஈரல் பிரச்சினை என்று கேட்டபோது குடியோ என்றுதான் எனக்கும் தோன்றியது. ஏனென்றால் நான் வழிபடும்...

அஞ்சலி : மாண்டலின் ஸ்ரீனிவாஸ்

மாண்டலின் ஸ்ரீனிவாஸ் என்ற பெயர் எனக்கு சுந்தர ராமசாமியிடமிருந்து அறிமுகமாயிற்று. தொலைக்காட்சிப்பெட்டியை கவனமில்லாமல் தாண்டிச்சென்ற ராமசாமி அரைக்கணம் கேட்ட ஒலித்துணுக்கை வைத்து ‘ஸ்ரீனிவாஸ்னா வாசிக்கறான்?’ என்று கேட்டதை வியப்புடன் கவனித்தேன். அதன்பின் அவரை...