குறிச்சொற்கள் மாசனபு ஃபுகோகா

குறிச்சொல்: மாசனபு ஃபுகோகா

புகோகா மீண்டும் இரு கடிதங்கள்

சக்கரவர்த்தி திருமகளின் (பட்டாம்பூச்சியின்) ஜன்மாந்திரப் பயணம்.. உங்களின் கீழை ஞாநி கட்டுரை சிறப்பாக இருந்தது. மொனர்ச் பட்டர்-ப்லைஐ (monarch butterfly) சக்கரவர்த்தி திருமகள் என மொழி பெயரித்து உள்ளேன். அது தற்போது 'அழிந்து கொண்டிருக்கும்' (endangered...

ஃபுகோகா :இருகடிதங்கள்

ஜெ.. ஃபுகோகா – எழுத்து உண்மை. வேளாண்மையும், மேலாண்மையும் படித்து விட்டு, ஒரு 3 வருடங்கள் இயற்கை வேளாண்மை தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தேன். வேளாண்மை தொடர்பான பல அறிவியல் உண்மைகள் என அதுவரை அறியப்பட்டிருந்த பல மாயைகள்...

மாசனபு ·புகோகா:ஒரு கீழை ஞானி

இருபத்திரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் காசர்கோடு நகருக்கு அருகே பையன்னூர் என்ற கிராமத்தில் நடந்த ஒரு கூட்டத்துக்குச் சென்றிருந்தேன். அங்கே கோபாலகிருஷ்ணன் விஜயலட்சுமி என்ற தம்பதிகள் வந்திருந்தார்கள். நீண்ட தாடிவைத்திருந்த கோபாலகிருஷ்ணன் நம்முடைய உணவு...