குறிச்சொற்கள் மலைவிளிம்பில் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: மலைவிளிம்பில் [சிறுகதை]

எரிமருள்,மலைவிளிம்பில்- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-26. எரிமருள் அன்புள்ள ஜெ எரிமருள் இதுவரை வந்த கதைகளிலேயே வேறுபட்ட ஒன்று. வெறும் கவித்துவம் வழியாகவே முன்னகர்கிறது. எரிமருள் கதையின் மையம் என்பது ஒரு கணத்தை துண்டுபடுத்திக்கொள்வது. முன்பும் பின்பும் எதுவுமில்லை.அப்படி...

மலைவிளிம்பில்,அமுதம்- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-24,அமுதம் அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, ஏதோ ஒரு வரியில் உணர்வெழுச்சி உச்சமடைய படித்துக் கொண்டிருந்த புத்தகத்தை வீசிவிட்டு எழுந்துபோனது அரிதாக நிகழ்ந்திருக்கிறது. அமுதம் படித்தபோது 'உடலெங்கும் தீ எழுந்து சதை உருகும்போதுகூட குரலெழுப்பி...

கதைத் திருவிழா-25, மலைவிளிம்பில் [சிறுகதை]

சிற்றாறு அணையிலிருந்து மருதம்பாறை வழியாக பத்துகாணி போகும் சாலையில் இருந்து பக்கவாட்டில் திரும்பிச்செல்லும் செம்மண் பாதை பெத்தேல் எஸ்டேட், கிருஷ்ணா எஸ்டேட் ஆகியவற்றை தாண்டி மேலேறிச்சென்று திரும்பி ஓர் இரட்டைப்பாறையைச் அடையும் என்றும்...