முகப்பு குறிச்சொற்கள் மலையரசி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: மலையரசி [சிறுகதை]