குறிச்சொற்கள் மலேசிய இலக்கிய முகாம்

குறிச்சொல்: மலேசிய இலக்கிய முகாம்

மலேசிய உரைகள் -கடிதங்கள்

மலேசிய இலக்கிய முகாம் உரைகள் அன்புள்ள ஜெ,   மலேசியாவில் நீங்கள் ஆற்றிய நான்கு உரைகளுமே சிறப்பானவை. இங்கே பேசும்போது இலக்கிய ஆர்வலர்களை, இலக்கியப் படைப்பாளிகளை முன்னால் பார்த்துக்கொண்டு பேசுகிறீர்கள். ஆனால் மலேசியாவில் பேசும்போது இலக்கிய அறிமுகம்...

மலேசிய இலக்கிய முகாம் உரைகள்

மலேசியாவில்  கூலிம் இலக்கிய முகாமில் சென்ற ஆண்டு டிசம்பர் 20 முதல் 22 வரை நிகழ்ந்த உரைகளின் தொகுதி. நான் நான்கு உரைகள் ஆற்றியிருக்கிறேன். பேருரைகள் அல்ல. ஒருவகை பயிற்சி உரைகள்.   https://youtu.be/qJCwXjn0_qo  மரபு இலக்கியம்...