குறிச்சொற்கள் மலாலா

குறிச்சொல்: மலாலா

நோபல் பரிசுகள்

பெருமதிப்பிற்குரிய ஜெமோ அவர்களுக்கு, வணக்கம், இந்த வருட உலக அமைதிக்கான நோபல் பரிசு நமது நாட்டைச்சேர்ந்த திரு.கைலாஷ் சத்யார்த்தி,அவர்களுக்கும்,அண்டை நாடான பாகிஸ்தானை சேர்ந்த சிறுமி மலாலா அவர்களுக்கும் கூட்டாக வழங்கப்பட்டுள்ளதை நீங்கள் அறீவீர்கள்.இதில் வியப்பிற்குரிய விஷயம்...