குறிச்சொற்கள் மறத்தின் குருதி பருகிய அறத்தின் குறுவாள்

குறிச்சொல்: மறத்தின் குருதி பருகிய அறத்தின் குறுவாள்

’கொற்றவை’ மறத்தின் குருதி பருகிய அறத்தின் குறுவாள்.

அன்புள்ள ஜெயமோகன் சார் , ஒரு சிறந்த படைப்பு என்பது, அதை அனுகுபவரை, முழுவதுமாக உள்ளிழுத்து,.... அவருக்குள்ளே இருப்பதை வெளிக்கொணர்ந்து .., ஒத்து நோக்கி.., விமர்சித்து.., , அனுபவித்து.., மறுத்து..., ஒரு முடிவின்மைக்கோ, முடிவுக்கோ,...