குறிச்சொற்கள் மருத்துவர் கு .சிவராமன்

குறிச்சொல்: மருத்துவர் கு .சிவராமன்

மருத்துவரின் கண்கள்

நான் முதன்முதலாக இந்திய மண்ணைவிட்டு வெளியே சென்றது 2000 த்தில் யார்க் பல்கலைக்கழக அழைப்பின் பேரில் கனடாவுக்கு. அதன்பின் பல வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் நிகழ்ந்திருந்தாலும் அந்த முதல் பயணம் அளித்த பரவசம் அப்படியே...

வருகையாளர்கள் 4, மருத்துவர் கு .சிவராமன்

மருத்துவர் கு சிவராமன் சித்தமருத்துவர். ஆனால் அம்மருத்துவமுறையை நவீன இயற்கை மருத்துவத்தின் கொள்கைகளுக்கு அணுக்கமாக ஆக்க முயல்பவர். இன்றைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் உடல்நலச் சிக்கல்களைப் பற்றி அவர் எழுதிய கட்டுரைத் தொடர்கள் மூலம்...