முகப்பு குறிச்சொற்கள் மருதையன்

குறிச்சொல்: மருதையன்