குறிச்சொற்கள் மராத்தி மொழி

குறிச்சொல்: மராத்தி மொழி

மராத்தி-தமிழ் கடிதங்கள்

மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன், மராத்தி மொழியில் ஆதி, ஆயி போன்ற தமிழ்ச் சொற்கள் தாராளமாக புழங்குவதைக் கண்டு ஆச்சர்யமடைந்திருக்கிறேன். நீங்கள் சொன்னது போல தமிழில் இருந்து அங்கு சென்றிருக்கலாம். பேராசிரியர் சி.பத்மநாபன் அவர்கள் இலங்கை, கொழும்புவிலிருந்து வெளியிட்ட...