முகப்பு குறிச்சொற்கள் மரபை மறுஆக்கம்செய்தல்

குறிச்சொல்: மரபை மறுஆக்கம்செய்தல்