குறிச்சொற்கள் மரபணுமாற்றம்

குறிச்சொல்: மரபணுமாற்றம்

டாக்டர் தெபெல் தேவ்

அன்புள்ள ஜெ , இவரை நான் நேராக சந்தித்துள்ளேன. பசுமைப் புரட்சிக்கு முன்பு இந்தியாவில் 110000 அரிசி வகைகள் இருந்தன, அதனை FAO-வும் அங்கீகரித்துள்ளது, இதில் 90% சதவிகிதம் பசுமைப்புரட்சி அழித்துவிட்டது, பசுமைப் புரட்சியே...