குறிச்சொற்கள் மரண தண்டனை

குறிச்சொல்: மரண தண்டனை

தூக்கு இரு கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெமோ, வணக்கம். தாங்கள் எழுதிய ‘தூக்கி’லிடல் பற்றிய எண்ணங்களிலிருந்து எனக்கு சில மாற்று எண்ணங்கள் உண்டு. இந்த தூக்கு விஷயத்தை சட்ட ரீதியாகப் பார்க்கையில் இந்திய சட்டப் பிரிவுகளில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தண்டனை தேவையா...