முகப்பு குறிச்சொற்கள் மன்னத்து பத்மநாபன்

குறிச்சொல்: மன்னத்து பத்மநாபன்