குறிச்சொற்கள் மனுஷ்யுபுத்திரன்

குறிச்சொல்: மனுஷ்யுபுத்திரன்

கடவுளற்றவனின் பக்திக் கவிதைகள் – 2

2. கண்ணீருடன் கைகளைப் பற்றிக்கொண்டு   தமிழ்ப் புதுக்கவிதையின் வரலாறு ஏறத்தாழ அரைநூற்றாண்டு நீண்டது. ஆனால் இதன் பரப்பு மிக மிகச் சிறியது. தமிழில் புதுக்கவிதை எப்போதுமே தீவிரமான ஒரு படைப்பியக்கமாக இருந்ததில்லை. அறுபடாத, பிடிவாதமான...