முகப்பு குறிச்சொற்கள் ’மனிதர்கள் நல்லவர்கள்’

குறிச்சொல்: ’மனிதர்கள் நல்லவர்கள்’