குறிச்சொற்கள் மனாஸ் வனப்பூங்கா

குறிச்சொல்: மனாஸ் வனப்பூங்கா

வடகிழக்குப் பயணக்குறிப்புகள்

அசாம் பயணத்தின் ஒரு சிக்கல் எங்களிடம் இணைய வசதி இல்லை. எங்கள் இணைய கருவிகள் வேலைசெய்யவில்லை. இப்போதுதான் மனாஸ் வனப்பூங்காவில் இருந்து செல்லும் வழியில் ஒரு இணைய தரவிறக்ககம் வந்துள்ளோம். பதிவுகளை நாளை...