குறிச்சொற்கள் மனலீலை

குறிச்சொல்: மனலீலை

மனலீலை

  அன்பு ஜெமோ, தளத்தில் வேறெதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தபோது இது கிடைத்தது. "நீங்கள் வாசிக்கவேண்டிய நிறைய நூல்கள் உள்ளன. குர்ஜீப் எழுதிய ஆன்மீக நூல்களை நீங்கள் வாசிக்கவேண்டும். ஜென்கதைகள் கவிதைகளை வாசிக்கவேண்டும். மிர்தாதின் புத்தகம் ஆகியவற்றை வாசிக்கவேண்டும். அதன்பிறகுதான்...