குறிச்சொற்கள் மனச் சோர்வு

குறிச்சொல்: மனச் சோர்வு

கடிதம்

அன்புள்ள ஜெமோ அவர்களுக்கு, முதலில் ஒரு சிறு அறிமுகம். நான் தங்களுக்கு கீதை கட்டுரையில் வந்த ஒரு கருத்தை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன். ஞாபகமிருக்கலாம். ஐயா, நான் MBA(Finance) முடித்து Delhiயில் மாருதி கார் கம்பனியில் சில...

சோர்வு,ஒருகடிதம்

வணக்கம், உங்களின் தீவிரமான வாசகன் (எல்லா படைப்புகளையும் படிக்காவிடினும்). என் வாழ்வின் எந்த பிரச்சனைக்கும் ஆறுதல் தேடி யார் தோளிலும் சாய்ந்ததில்லை. அதை பெருமையாக எண்ணிக்கொள்வேன். சமீபகாலமாக என் மனம் பெரும் சிதைவுக்கு உள்ளாவதை...