குறிச்சொற்கள் மத்துறுதயிர்

குறிச்சொல்: மத்துறுதயிர்

துக்கத்தால் கடையப்படும் உயிர்-கடிதம்

உடல் பாண்டமாக, உயிர் தயிராக, துக்கம் மத்தாக, துக்கத்தால் கடையப்படும் உயிர். இனிய ஜெயம், கடந்த இரு கடிதங்களைத் தொடர்ந்து ஏதோ ஆவல் உந்த சட்டென்று அறம் தொகுதியை எடுத்து பிரித்தேன். தோழி ரீங்காஆனந்த் நினைவு,...

அறம் வாழும்-கடிதம்

அன்புள்ள ஜெயன் யானை டாக்டர் , மத்துறு தயிர் , மற்றும் சோற்று கணக்கு மூன்று கதைகளும் இரண்டு வாரங்களாக எனது சிந்தனையிலும் உணர்விலேயும் மத்துக் கொண்டு கடைவது போலவே இருக்கிறது. டாக்டர் கே...

தாயார்பாதம்,சோற்றுக்கணக்கு,மத்துறுதயிர்-கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் சார் அவர்களுக்கு , மத்துறு தயிர் சிறுகதையை வாசித்தேன். சார், குரு-சீடன் உறவின் அதி அற்புத நிகழ்வுகளைத் தன்னுள் பொதிந்து நகரும் சிறுகதை. .. கம்பராமாயணத்தை தேவசகாயம் நாடாரு சொல்லி அறிமுகமானது....