குறிச்சொற்கள் மது சில கலைச்சொற்கள்

குறிச்சொல்: மது சில கலைச்சொற்கள்

நகைச்சுவை-கடிதங்கள்

பெருமதிப்பிற்குரிய ஜெமோ அவர்களுக்கு, வணக்கம். மமது:சில கலைச்சொற்கள்தலைப்பில் வந்துள்ள நகைச்சுவைக் கட்டுரையை படித்துச் சிரித்து கொண்டே இதை எழுதுகிறேன்.என்ன ஒரு தீர்க்கமான ஆராய்ச்சி!. "சகலவற்றையும் கரைத்துக் குடித்தவர்" போல் எழுதியுள்ளீர்கள்.படித்து சிரித்து சிரித்து வயிறு (அந்த...

மது:சில கலைச்சொற்கள்

மலையடிவாரப் பிராந்தியங்களில் மது வடித்தல் என்பது அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி. பழங்குடிகள் பொதுவாக பல வகையான மதுவகைகளைத் தாங்களே வடித்துக் குடிப்பார்கள். மலைக்கிராமங்களில் அந்தப்பழக்கம் கசிந்திறங்குகிறது. பழங்குடிகளுக்கு மது ஒரு புனிதப்பொருள்,...