குறிச்சொற்கள் மதுவிலக்கு

குறிச்சொல்: மதுவிலக்கு

உமிழ்தல்

பேராசிரியர் ஜி.குமாரபிள்ளையை நான் முதலில் சந்தித்தது 1986-இல் சுந்தர ராமசாமிக்கு ஆசான் விருது கிடைத்ததை ஒட்டி திரிச்சூரில் ஆற்றூர் ரவிவர்மா ஏற்பாடு செய்திருந்த பாராட்டுக்கூட்டத்தில்தான். நிகழ்ச்சிக்கு அவர்தான் தலைவர். அன்று திரிச்சூரில் பெரும்பாலான...

குடிக்கு எதிரான போராட்டம்

ஜெ பூரண மதுவிலக்கு கோரி சசிப்பெருமாள் என்ற காந்தியவாதி சாகும்வரை உண்ணாவிரதம் இருந்ததை செய்திகளில் அறிந்திருப்பீர்கள். அதைப்பற்றி நீங்கள் எழுதுவீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தேன். அப்படி ஒரு கோரிக்கையுடன் உண்ணாவிரதமிருந்து அரசாங்கத்தைக் கட்டாயப்படுத்துவது சரியா? அது...