குறிச்சொற்கள் மதம் குறித்த அறிவு

குறிச்சொல்: மதம் குறித்த அறிவு

மதம் – கடிதம்

ஜெ, வணக்கம். இன்று தங்கள் வலைத்தளத்தில் அழியும் பாரம்பரியம் பதிவில் இன்னும் 50 ஆண்டுகளில் இந்து மதம் அழியவோ செயலற்ற நிலையை அடையவோ வாய்ப்புண்டு என்று சொல்லி இருந்தீர்கள். இது குறித்த என்னுடைய எண்ணங்களை...