முகப்பு குறிச்சொற்கள் ’மண்குதிரை’

குறிச்சொல்: ’மண்குதிரை’