முகப்பு குறிச்சொற்கள் மணி நீல மலர்க்கடம்பு

குறிச்சொல்: மணி நீல மலர்க்கடம்பு