குறிச்சொற்கள் மணி கவுல்

குறிச்சொல்: மணி கவுல்

சினிமாவின் சோதனைமுயற்சிகள்

எனக்குக் கலை வடிவம் சார்ந்தது அல்ல, ஆன்மா சார்ந்தது. அதனாலேயே கொதார்த், லூயி புனுவல் போன்றவர்களையும் என்னால் ரசிக்க முடியவில்லை. இது என் தனிப்பட்ட ரசனையைச் சார்ந்தது. இவர்களை நவீனத்துவம் முற்றி, அது...

மணி கவுல், கடிதங்கள்.

  அன்புடன் திரு ஜெயமோஹனுக்கு, சமீபத்தில் காலமடைந்த திரு மணி கவுள் அவர்களின் படைப்புகளைப்  பார்திருகிரீர்களா? அவைகளைப் பற்றிய தங்களின் மதிப்பீடுகளை அறிய ஆவலாக உள்ளேன் .  திரு மணி கவுள் ஒரு பரிட்சார்த்த  (experimental...