குறிச்சொற்கள் மஞ்ஞணி பூநிலாவு

குறிச்சொல்: மஞ்ஞணி பூநிலாவு

நகரம்! நகரம்!

மனுஷ்யபுத்திரன் எனக்குத் தீபாவளி வாழ்த்து அனுப்பியிருந்தார். பல வகையிலும் இந்த தீபாவளி எனக்கு முக்கியமானது, அஜிதனும் சைதன்யாவும் வீட்டிலேயே இருந்த தீபாவளி இது. நான் அவரைக் கூப்பிட்டு பேசிய போது அவரது சமீபத்திய...