குறிச்சொற்கள் மங்கல்யான்

குறிச்சொல்: மங்கல்யான்

ஒரு கனவு- கிரிதரன் ராஜகோபாலன்

கடந்த சில நாட்களாகப் பார்த்தது - நீல் ஸ்டீஃபன்சனின் (Neal Stephenson) ஒரு ப்ராஜெக்ட். அறிவியல் புனைவாசிரியரான அவரிடம் ஒருவர் முன்வைத்த சவால் காரணமாக உதித்த பிராஜெக்ட். ஏன் விஞ்ஞானப் புனைவு இருளான எதிர்காலத்தை...