முகப்பு குறிச்சொற்கள் மகாவீர்யர்

குறிச்சொல்: மகாவீர்யர்