முகப்பு குறிச்சொற்கள் மகாபலேஸ்வர்

குறிச்சொல்: மகாபலேஸ்வர்