குறிச்சொற்கள் பௌத்த கொள்கை

குறிச்சொல்: பௌத்த கொள்கை

சக்ரவாளம்

அன்புள்ள திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு வணக்கம் பௌத்த கொள்கை மற்றும் தொன்மங்கள் பற்றி அதிக கனமில்லாமல், எளிய மொழியில் வாரம் ஓர் இடுகை என்ற எண்ணத்தில் புத்த பூர்ணிமா தினத்தன்று தொடங்கினேன். பௌத்த கோட்பாடு, தொன்மவியல்...