குறிச்சொற்கள் போப் ஆண்டவர் செய்ட்லுஸ்

குறிச்சொல்: போப் ஆண்டவர் செய்ட்லுஸ்

வாசித்தே தீர வேண்டிய படைப்பு ! – கடிதம்

விஜயராகவன் அவர்களின் இந்த மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதைக்கு முதலில் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளும்... வாழ்த்துக்களும்..." போப் ஆண்டவர் செய்ட்லுஸ்" எனும் இந்த கதையினை எழுதிய ஐசக் பாஷவிஸ் ஸிங்கர் எனும் எழுத்தாளனைப் பற்றியும்,...

போப் ஆண்டவர் செய்ட்லுஸ்- ஐசக் பாஷவிஸ் ஸிங்கர்

பழங்காலம் தொட்டு , சாத்தான் ஆன  என்னாலேயே வழக்கமான வழிகளில்  கெடுக்க முடியாத மனிதர்கள் சிலர் எல்லா தலைமுறை காலகட்டங்களிலும் இருந்து வந்துள்ளார்கள். அவர்களை கொலைக்கும் கொள்ளைக்கும் கற்பழிப்புக்கும் தூண்டவே முடியாது, அவர்களின்...