குறிச்சொற்கள் பொ கருணாகர மூர்த்தி

குறிச்சொல்: பொ கருணாகர மூர்த்தி

ஜெயமோகனின்- ஏழாம் உலகம் -பொ கருணாகர மூர்த்தி

ஏழாம் உலகம் ஜெயமோகனின் படைப்புக்களில் உயர்வாதொன்றாகும். இதுவரை எந்த எழுத்தாளருக்குமே தோணாத சமூகத்தின் விளிம்புநிலைக்குக் கீட்பட்ட அங்கவீனர் ,பிச்சைக்காரர், தீராதபிணியாளர், அவர்களின் முதலாளிமார்கள்பற்றி அதில் அவர் விலாவாரியாகப்பேசியுள்ளார். பெற்றவர்கள் யாரென அறியப்படாயப்படாத உலகின்...