குறிச்சொற்கள் பொலிவதும் கலைவதும் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: பொலிவதும் கலைவதும் [சிறுகதை]