குறிச்சொற்கள் பொம்மைகளின் அரசியல்

குறிச்சொல்: பொம்மைகளின் அரசியல்

தினமலர் 23, பொம்மைகளின் அரசியல்

  பொம்மைகளின் அரசியல் ஒரு உளவியல் ரீதியாக ஆய்ந்து எழுதிய கட்டுரை. படிமங்கள் மனித மனதை ஆட்கொள்ளும் விளக்கங்கள் அற்புதம். இன்று ஒரு காட்சி நினைவில் கொள்வது கடினம் காரணம்  பல்வேறு ஊடகங்கள்  மூலம்அதிகமாக கண்ணில்...