குறிச்சொற்கள் பொதுமொழி

குறிச்சொல்: பொதுமொழி

பிராமணர்களின் தமிழ்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் ஐயா, ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு வரை உங்கள் பெயரைக் கூட கேட்டதில்லை. நான் முதன்முதலில் படித்த உங்கள் கட்டுரை, பிராமணர்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் என்று பத்ரி சேஷாத்ரி எழுதிய கட்டுரையில் இருக்கும் உண்மை...