முகப்பு குறிச்சொற்கள் பேரிளம்பெண்

குறிச்சொல்: பேரிளம்பெண்