குறிச்சொற்கள் பேராசிரியர் ஜெயசாந்தி

குறிச்சொல்: பேராசிரியர் ஜெயசாந்தி

பெண்ணியமும் வெண்முரசும்

அம்பை என்ற பாத்திரம் காலம் காலமாக பல்வேறு புனைவுகளில் வெவ்வேறு விதமாக பேசப்பட்டிருந்தாலும், வெண்முரசில், கதை சொல்லும் போக்கில் அவளுக்கும் பீஷ்மருக்குமான உரையாடல் மற்றும் வாழ்வைத் தேடி அங்குமிங்குமாக அலைக்கழிக்கப்படும் அப்பெண்ணின் ஆற்றாமையும்...