குறிச்சொற்கள் பேட்டி

குறிச்சொல்: பேட்டி

என் பேட்டி

நண்பர் ராம்குமார் எடுத்த என்னுடைய நீண்ட பேட்டியின் முதல் ஆறுபகுதிகள் part 1 http://www.youtube.com/watch?v=M_2bvFFXY7U part 2 http://www.youtube.com/watch?v=2iQ_3keDhnE part 3 http://www.youtube.com/watch?v=MIWNRoE-Klk part 4 http://youtu.be/nU5krOHnDrY part 5 http://youtu.be/mJaJoTnAKxs part 6 http://youtu.be/FwCzvKhtS8E

ஒரு பேட்டி

சூரியக்கதிரில் வெளியான பேட்டியின் முழு வடிவம் அபாரமான நாவல்கள், அருமையான சிறுகதைகள், அதிரடியான விமர்சனங்கள் எனத் தமிழ் இலக்கிய உலகில் அறியப்படுபவர் ஜெயமோகன். காடு, விஷ்ணுபுரம் போன்ற இலக்கியப் படைப்புகளுக்கும், நான் கடவுள், அங்காடித்...

தினக்குரல் பேட்டி

இலங்கையில் இருந்து வெளிவரும் தினக்குரல் நாளிதழின் ஞாயிறு இணைப்பான மஞ்சரி மலரில்  3- 1-2010ல் வெளியான பேட்டி இது. அமெரிக்க வாழ் தமிழரான ஸ்ரீரஞ்சனி விஜேந்திரா எடுத்தது.      ஒரு நல்ல இலக்கியம் என்றால்...