முகப்பு குறிச்சொற்கள் பெலவாடி

குறிச்சொல்: பெலவாடி