குறிச்சொற்கள் பெலவாடி

குறிச்சொல்: பெலவாடி

ஹொய்ச்சாள பயணம் -ஒரு கடிதம்

அன்புள்ள திரு.ஜெயமோகன் ஹொய்சாளப்பயணக்கட்டுரைகள் படித்தேன். பெலவாடிக்கு சென்றிருந்தீர்களா என ஒரு கள்ள எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. சமீபத்தில் சிக்மகளூருக்கு அருகில் ஒரு தோட்ட வீட்டில் விடுமுறைக்காக சென்றிருந்தோம். திரும்பி பெங்களூருக்கு வரும் வழியில் அப்படியே சிக்மகளூர் டவுனில் காப்பிபொடி,...

ஹொய்ச்சாள கலைவெளியில் – 4

பன்னிரண்டாம் தேதி உண்மையில் மிக செறிவான அனுபவங்களால் ஆனது ஒரே நாளில் ஆறு ஆலயங்களை பார்த்தோம் மாலையில் அனுபவங்களைத் தொகுத்துக் கொள்ளும்போது ஒரே வளைவுக்குள் அமைந்த பெரிய ஆலய தொகுதி ஒன்றைபார்த்த பிரமிப்பும்...