முகப்பு குறிச்சொற்கள் பெருமாள் முருகனை ஆதரித்து கண்டனக் கூட்டம்

குறிச்சொல்: பெருமாள் முருகனை ஆதரித்து கண்டனக் கூட்டம்