முகப்பு குறிச்சொற்கள் பெருமாளும் நடராசரும்

குறிச்சொல்: பெருமாளும் நடராசரும்