முகப்பு குறிச்சொற்கள் பெரியார் அவதரித்த புனித மண்!

குறிச்சொல்: பெரியார் அவதரித்த புனித மண்!