முகப்பு குறிச்சொற்கள் பெண்ணியம்

குறிச்சொல்: பெண்ணியம்