குறிச்சொற்கள் பூர்ணம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: பூர்ணம் [சிறுகதை]

பூர்ணம் [சிறுகதை]

மெளனச்சாமியார் மடத்தின் ஓய்வறையில்தான் டாக்டர் வினோத் பட்டாச்சாரியாவை சந்தித்தேன்.அவர் என் நேர் எதிர் அறை. கதவைத் திறந்தால் அவரது கதவு . ஒருமுறை திறந்தபோது இருவரும் முகத்தோடுமுகம் சந்தித்து திகைத்து நின்றோம். 'ஹாய்...