முகப்பு குறிச்சொற்கள் பூர்ணன்

குறிச்சொல்: பூர்ணன்