முகப்பு குறிச்சொற்கள் பூமியில் மனிதன் காலடி பதிக்க முடியாத இடம்

குறிச்சொல்: பூமியில் மனிதன் காலடி பதிக்க முடியாத இடம்

என்.ராமதுரை